آخرین مطالب

سومین محفل ادبی نادم آب پخش با موضوع تحلیل کتاب رمان چشمهایش نوشته بزرگ علوی

آفتاب آبپخش،سومین محفل ادبی نادم آب پخش با موضوع تحلیل کتاب رمان چشمهایش نوشته بزرگ علوی در سالن شهرداری آب پخش برگزار شد. در ابتدا آقای داود جان امیری به حاضران در جلسه خوش آمد گفت.


دکتر کریم حیاتی در مورد شخصیت بزرگ علوی و اثرهای ایشان مطالبی را بیان نمودند و سپس در مورد کتاب چشمهایش مطالبی را گفتند.
همچنین جناب آقای قاسم بردخونی ،خداداد رضایی، جناب اسلام نژاد، خلیل معلم، داود جان امیری و خانم محمدی پور مطالبی را بیان نمودند.
در پایان داستان کوتاهی توسط خداداد رضایی خوانش شد.