آخرین مطالب

یک آبپخشی به عضویت هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز منصوب شد/تصویر

آفتاب آبپخش،دکتر محمد باقر نگهبان که طی سالیان اخیر  در هییت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان حضور داشت ، اخیرا طی حکمی به عضویت هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، دانشکده مجازی, گروه برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی گردید


دکتر محمد باقر نگهبان فارغ التحصیل دانشگاه شیراز و دکترا از دانشگاه هندوستان می باشد دکتر نگهبان پیشتر سابقه معاونت آموزشی در دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشیار در دانشگاه شیراز و سابقه تدریس در چند دانشگاه معتبر را در کارنامه خود دارد . وی مولف چند کتاب دانشگاهی معتبر هست که در حال حاضر جز منابع علمی در دانشگاه های کشور محسوب و استفاده میشود .