آخرین مطالب

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش منطقه آب پخش منصوب شد/تصویر

آفتاب آبپخش،با حکم خانم اکرم پاپری رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه آب پخش معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره منصوب گردید.


 طی حکمی از طرف اکرم پاپری آقای علی صمصامی به عنوان معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره منصوب گردید.


همچنین اززحمات خواهر عذرا تماری معاون پرورشی و تربیت بدنی سابق اداره آموزش و پرورش تقدیر شد.

                 از سوابق کاری آقای علی صمصامی می توان به مواردزیر اشاره کرد.

-مربی پرورشی و معاون پرورشی مدارس عادی و نمونه شهرستان دشتی

-کارشناس فرهنگی هنری و اردوها مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دشتی

-مسئول سازمان دانش آموزی شهرستان دشتی

 –کارشناس گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر