آخرین مطالب

دادستان بوشهر: سومین متهم پرونده اختلاس شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بوشهر دستگیر شد

آفتاب آبپخش،دادستان بوشهر گفت: در پی اختلاس در شرکت فراورده‌های نفتی بوشهر و تشکیل پرونده، تاکنون ۳ متهم آن دستگیر شده و این پرونده در شعبه دوم بازپرسی در حال رسیدگی است.

علی حسن‌پور با بیان اینکه 52 میلیارد ریال شرکت فرآورده‌های نفتی بوشهر اعلام اختلاس کرده است اظهار داشت: در پی اعلام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر اختلاس در این شرکت به میزان 52 میلیارد ریال  دستگیری متهمان در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در جریان این پرونده هفته گذشته 2 متهم آن شناسایی و دستگیر شد افزود: سومین متهم پرونده شرکت فرآورده‌های نفتی استان بوشهر دستگیر شد.

دادستان بوشهر از رسیدگی پرونده  متهمان این اختلاس در شعبه دوم بازپرسی خبرداد و افزود: در این راستا حکم جلب متهمان  دیگر صادر شده که پس از انجام تحقیقات، حکم  دستگیری و بازداشت  دیگر متهمان اختلاس پرونده شرکت فراورده‌های نفتی بوشهر صادر شده است.