آخرین مطالب

معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش منطقه آب پخش منصوب شد/تصاویر

آفتاب آبپخش،با حکم اکرم پاپری آقای عبدالکریم محمدی به عنوان معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش منطقه آب پخش منصوب شد


با حکمی از طرف اکرم پاپری رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه آب پخش آقای عبدالکریم محمدی به عنوان معاون آموزشی اداره منصوب و از زحمات آقای اسماعیل کوه کیلوزاده معاون آموزشی سابق اداره تقدیرشد.

از سوابق آموزشی آقای عبدالکریم محمدی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 10سال سابقه مدیریت مدارس دولتی و غیر دولتی -دبیرستان های نظری و کار دانش

4سال کارشناس مسئول متوسطه دوم اداره آموزش و پرورش شهرستان دشتستان

آقای محمدی در حال حاضر دانشجوی ترم سوم کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی می باشد.