آخرین مطالب

تقدیر از بازنشستگان ومدیران مدارس به مناسبت هفته قلب و روز جهانی سالمند/تصاویر

آفتاب آبپخش،تقدیر از بازنشستگان ومدیران مدارس به مناسبت هفته قلب و روز جهانی سالمندبا حضور رئیس و معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره ، رئیس و کارکنان مرکز بهداشت خدمات جامع سلامت شهید بهشتی و همچنین انداز ه گیری فشار خون و قند