آخرین مطالب

در آستانه اربعین حسینی در همایش باشکوهی پیرغلامان حسینی شهر آبپخش تجلیل شدند/تصاویر

آفتاب آبپخش،در آستانه اربعین حسینی در همایش باشکوهی پیرغلامان حسینی شهر آبپخش با همکاری شهرداری این شهر مورد تجلیل قرار گرفتند