آخرین مطالب

عیادت مسئولین منطقه و جمعی از فرهنگیان از آقای محمد ابراهیم زاده معلم فداکار آب پخشی + تصاویر

آفتاب آبپخش،عیادت آقای دکتر قلندری معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل ،دکتر هوشیار،خانم اکرم پاپری رئیس اداره آموزش و پرورش آب پخش ، آقای علی صمصامی معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش منطقه آقای فرخ عباسی رئیس شورای اسلامی شهر و جمعی از فرهنگیان از آقای محمد ابراهیم زاده معلم فداکار آب پخشی