آخرین مطالب

12 کارگاه آموزشی برای معلمان مقطع ابتدایی منطقه آب پخش برگزارمی شود/تصویر

آفتاب آبپخش،معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش بوشهرضمن بازدید از کارگاه آموزشی در آموزشگاه دکتر حسابی آب پخش گفت : کارگاههای آموزشی در راستای توانمند سازی معلمان ابتدایی، تحلیل محتوای کتب، تبادل تجربیات معلمان، هم اندیشی آنها در زمینه اهداف برنامه درسی و هماهنگی با ارزشیابی توصیفی برگزار شده است.


 معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهرضمن بازدید از کارگاه آموزشی در آموزشگاه دکتر حسابی آب پخش وقدردانی از بر گزار کنندگان این دوره خانم اکرم پاپری رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه و باقر صمصامی  راهبر آموزشی گفت : کارگاههای آموزشی در راستای توانمند سازی معلمان ابتدایی، تحلیل محتوای کتب، تبادل تجربیات معلمان، هم اندیشی آنها در زمینه اهداف برنامه درسی و هماهنگی با ارزشیابی توصیفی برگزار خواهد شد.

محود قاسمی همچنین تحقق سند بنیادین، آشنایی با روشهای نوین تدریس، دانش افزایی معلمان، انتقال تجارب و همسو سازی معلمان با آخرین تغییرات کتب درسی را از دیگر اهداف برگزاری این کارگاه های آموزشی برشمرد.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر : با بیان اینکه برنامه های متنوعی برای کیفیت بخشی آموزش دانش آموزان دوره ابتدایی استان در دستور کار است، افزود: این برنامه ها با رویکرد تربیتی و شکوفایی فطرت الهی دانش آموزان برگزار می شود.

در ادامه خانم اکرم پاپری رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه آب پخش  از برگزاری 12 کارگاه آموزشی برای معلمان مقطع ابتدایی از اول مهرماه در منطقه آبپخش خبر داد.

خانم اکرم پاپری  در این کارگاه اظهار داشت:12 کارگاه آموزشی با اولویت معلمان پایه های اول تا ششم و کلاسهای چند پایه ابتدایی برگزار خواهد شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه در این کارگاه اظهار داشت: در این دوره مدیران، معاونان و آموزگاران ابتدایی نیز حضور دارند.

خانم اکرم پاپری  گفت: دوره های آموزشی با هدف دانش افزایی و مهارت افزایی در تمام سطوح برای معلمان و مدیران تا اسفندماه سال جاری برگزار می شود.

وی درادامه افزود: با توجه به اینکه دانش آموزان نیازمند معلم آگاه به علم روز هستند برگزاری این دوره ها برای معلمان و مدیران ضروری است.در پایان محمود قاسمی و خانم اکرم پاپری از نزدیک به صحبت ها ، نظرات و پیشنهدات همکاران گوش فرا دادند.