آخرین مطالب

خیر میاندشتی به دانش آموزان کلاس اول دبستان ساعت اهدا کرد/عکس

آفتاب آبپخش،عباس فولادی مدیر دبستان جهاد روستای میاندشت منطقه آبپخش شهرستان دشتستان اظهار داشت: در آیین اهدای ساعت با حضور مسئولان و معلمان ، اولیا و دانش آموزان در دبستان جهاد روستای میاندشت برگزار شد.


عباس فولادی مدیر دبستان جهاد روستای میاندشت در این آیین گفت:محمدصادق نوشاد ولی یکی از دانش آموزان کلاس اول دبستان برای ارتباط هرچه بهتر پیوند اولیا و مربیان تعداد ۱۹ساعت به تعداد دانش آموزان کلاس اول دبستان اهدا کرد که باعث شور شعف وصف ناپذیر بین دانش آموزان شد .

مدیر دبستان جهاد روستای میداندشت افزود: کمک والدین به مدارس جایگاه قانونی دارد و اگرچه این کار الزامی نیست اما با توجه به منابع و نیازهای موجود، ضروری است و در واقع کمک به فرزندان والدین است.

مدیر دبستان جهاد روستای میاندشت هم در این آیین گفت: این دبستان با ۹۳دانش آموز و۶ کلاس در شیفت ثابت صبح فعال است.


عباس فولادی افزود: یکسری کمبود آموزشی داریم اما تمامی همکاران ما تلاش می کنند وضعیت آموزشی و تربیتی را بهبود بخشند و این مهم جز با همکاری والدین و کمک خیران محقق نمی شود.

فولادی تصریح کرد :خانه و مدرسه در انجام وظایف تربیتی مکمل یکدیگرند خانه مدرسه ی اول فرزند و مدرسه، خانه دوم اوست و اگر این دو نهاد روش ها و برنامه های هماهنگ نداشته باشند، در روند رشد کودک اختلال به وجود می آید.

عباس فولادی مدیر دبستان جهاد روستای میاندشت بیان داشت :دو نهاد خانه و مدرسه نقش اساسی در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان دارند. بین روش ها و منش های خانه و مدرسه باید همسویی و تشابه وجود داشته باشد و یکی از این دو کانون، کار دیگری را خنثی نکند، بلکه به عنوان دو جریان همدل و مکمل عمل کنند. مدرسه باید پیشاهنگ ارتباط با خانه باشد و با روش های گوناگون اسباب مشارکت فکری اولیا را در امر تعلیم و تربیت فرزندانشان فراهم کند.

مدیر دبستان جهاد روستای میاندشت افزود :نظام تعلیم و تربیت کشور که وسیع ترین و در عین حال مهم ترین نهاد کشور است مناسب ترین بستر را برای مشارکت های مردمی دارد. تربیت، امر خطیر و مهمّی است که عناصر بسیاری در آن دخیل اند. این مسئولیت سنگین، به تنهایی و بدون یاری و مساعدت مردم فهیم و اولیای محترم، به انجام نخواهد رسید.

فولادی گفت : با توجه به اهمیّت بسزایی که مدرسه در شکل گیری شخصیت اجتماعی کودکان و نوجوانان دارد، احساس مسئولیت و توجه اولیای محترم لازم است و مشارکت مستمر اولیا و مربیان است که به تربیت فرزندان شایسته و متعهّد خواهد انجامید.

مدیر دبستان جهاد روستای میاندشت در پایان بیان داشت : توسعه مشارکت مردم در آموزش و پروش امری مهم و بلکه اجتناب ناپذیری است. البته مراد از مشارکت نیز صرفا مشارکت مادّی و کمک های مالی اولیای محترم نیست. شاید مشارکت مادّی، کم ترین مشارکتی است که مورد توقّع است. عمده ترین و بیش ترین مشارکت والدین و مردم در امر آموزش و پروش، مشارکت در تحقق هدف های آموزشی و تربیتی است.