آخرین مطالب

مرحله دوم کارگاه تعالی مدیریت در منطقه آبپخش برگزار شد+تصویر

آفتاب آبپخش،کارگاه آموزشی تدوین برنامه تعالی مدیریت مدارس متوسطه اول و دوم آموزش و پرورش منطقه  با حضور مدیران مدارس در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش منطقه آبپخش  برگزار گردید .


صبح امروزکارگاه آموزشی تدوین برنامه تعالی مدیریت مدارس متوسطه اول و دوم آموزش و پرورش منطقه  با حضور مدیران مدارس در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش منطقه آبپخش  برگزار گردید .

در این جلسه کلیه موارد جهت اجرا و تدوین برنامه توسط مدرس کشوری، کارگاه  تعالی مدیریت سرکار خانم بازدرهوا تشریح و تبیین شد.