آخرین مطالب

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان بوشهر/سال آینده با کمبود آب نخیلات مواجه ایم

آفتاب آبپخش،رجایی با بیان اینکه بر اساس تعهدات استان، 143 میلیون متر مکعب آب برای توزیع در بین نخیلات استان نیاز داریم خاطر نشان کرد: اکنون 30 میلیون متر مکعب آب برای توزیع در بین نخیلات، وجود دارد و برای تابستان آینده با 110 میلیون متر مکعب کمبود آب نخیلات مواجه‌ایم.


به گزارش آفتاب آبپخش، شاهپور رجایی در نشست کارگروه آب کشاورزی استان بوشهر به آخرین وضعیت ذخیره سد رئیسعلی دلواری اشاره کرد و اظهار داشت: تا پایان سال آبی قبل یعنی شهریورماه امسال، حجم ذخیره سد رئیسعلی به 68 میلیون متر مکعب رسید و از ابتدای مهر تاکنون  92 میلیون متر مکعب آبگیری شده است.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب بارندگی در استان بوشهر گفت: با بارش‌های مطلوب در فصل پاییز امسال هم اکنون حجم مخزن ذخیره شد رئیسعلی دلواری به 158 میلیون متر مکعب رسیده است.

وی با بیان اینکه 71 میلیون متر مکعب از این میزان حجم تعادلی سد است که مجوز برداشت آن در اختیار وزیر نیروست افزود: باید برای 87 میلیون متر مکعب آب سد رئیسعلی دلواری برای برداشت برنامه ریزی کنیم.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر بیان کرد: در کل استان 221 میلیون متر مکعب  برای بخش‌های مختلف شرب، بهداشت، محیط زیست و دیگر حوزه‌ها  آب نیاز داریم اما تنها برای 87 میلیون متر معکب می‌توانیم برنامه ریزی کنیم.