آخرین مطالب

حضور فرمانده سپاه دشتستان درجمع گروه جهادی شهیددستغیب آبپخش/تصاویر

آفتاب آبپخش، سرهنگ غلامپور، فرمانده  سپاه جواد الا ئمه شهرستان دشتستان درجمع گروه جهادی شهیددستغیب آبپخش حضور یافت.