آخرین مطالب

اولین همایش خیرین مدرسه ساز، مدرسه یار برگزار شد/'گزارش تصویری

آفتاب آبپخش،اولین نشست خیرین مدرسه ساز مدرسه یار با آموزش و پرورش منطقه آب پخش  به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های خیرین برگزار شد. در این نشست استفاده از راهکارهای مناسب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


صبح امروز اولین نشست خیرین مدرسه ساز در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش منطقه آب پخش برگزار گردید.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه آب پخش، با مثبت ارزیابی کردن چنین نشست های، آن را ابتکاری موثر در رفع موانع خواند

اکرم پاپری ابراز داشت: شناخت این ظرفیت ها ما را در رسیدن به راهبردی معین و عینی برای رفع نیازهای منطقه کمک می‌کند.وی با ارائه توضیحاتی درباره وضعیت مدارس منطقه خواستار همکاری بیشتر اعضای خیرین مدرسه ساز شد.

پاپری عنوان کرد: هدف اصلی این نشست‌های مشترک، فعال کردن ظرفیت‌های بالقوه نیکوکاران و خیرین جهت هدایت هدفمند افراد خیر  برای رفع کمبودهای آموزشی است.

وی همچنین بیان داشت: امیدوارم که بتوانیم در زمینه های مختلف از جمله ارتباط با خیرین با همکاری و هم یاری یکدیگر بهترین نتیجه را بگیریم.وی همچنین مدرسه سازی را بهترین صدقه جاریه برشمرد و آمادگی خود را جهت تعامل هر چه بیشتر با خیرین اعلام نمود.

گفتنی است در این نشست نیز خیرین دیدگاه های خود را مطرح نمودند.