آخرین مطالب

به میزبانی آبپخش/نشست منطقه ایی زکات دشتستان برگزارشد/تصاویر

به گزارش آفتاب آبپخش، کورش امینی، روسا کارشناسان پهنه و مروجین جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان ، معاونت مشارکت و ریس زکات استان و ادارات کمیته امداد برازجان ، سعدآباد، آبپخش، شبانکاره، ارم وبوشکان حضور داشتند