آخرین مطالب

هر طرحی که باعث توسعه روستا و ایجاد شور و نشاط اجتماعی..حمایت خواهیم کرد/تصاویر

آفتاب آبپخش،  بازدید مهندس تنگ ارمی  از روستای میاندشت آبپخش انجام شدوی از روند اجرایی پروژه ایستگاه برق ، روند ساماندهی آرامستان، گذرهای درون روستا، و.... بازدید و نسبت به رفع مشکلات روستا اقدام جدی دهیار و شورای اسلامی را مورد تاکید قرار دادند و افزودند از هر طرحی که باعث ایجاد نشاط بین اهالی و توسعه روستا میشود حمایت خواهیم کرد