آخرین مطالب

شبکه ی شبانکاره جزو طرح های اولویت دار و حق آبه سد رئیسعلی دلواری نیست /تصاویر

آفتاب آبپخش،کورش امینی، اصحاب رسانه استان بوشهر  روز سه شنبه  از شبکه آبیاری آبپخش و سد رییسعلی دلواری بازدید کردند.


*مدیر بهره برداری ونگهداری از تاسیسات آبی استان بوشهر با بیان اینکه ۴ میلیون مترمکعب از اب سد رییسعلی دلواری برای آب شرب برنامه ریزی شده است بیان داشت: بیشترین حجم آبگیری سد رییسعلی دلواری در سال 91 با 50 میلیون مترمکعب بوده است و کمترین حجم آبگیری در سال 96 با مجموع 85 میلیمتر بوده است.


چویلی با اشاره به کارنامه ی سد رئیسعلی دلواری، اولویت تامین آب آن را در حق آبه ی زیست محیطی رودخانه عنوان کرد و گفت: پس از آن حق آبه ی شبکه ی آبیاری نخیلات آبپخش، بخشی از تامین آب نخیلات کلل، زراعت آبپخش، حق آبه سنتی حاشیه ی رودخانه ی حله و نهایتا طرح های توسعه ای مثل شبانکاره در دستور کار هستند.


وی در خصوص شبکه آبیاری هشت هزار و 700 هکتاری شبانکاره بیان داشت: با توجه به هزینه ای که دولت متقبل شده است و سامانه ی انتقال به شبکه ای از اراضی شبانکاره را از سد انحرافی پوشش می دهد باید در قبال این هزینه، تامین آب صورت بگیرد و با وجود اینکه شبکه ی شبانکاره جزو طرح های اولویت دار و حق آبه سد رئیسعلی دلواری نیست ولی به نسبت آب موجود در سد همه ی حق آبه ها باید به نسبت خودشان سهم ببرند.

 


مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آبی آب منطقه ای بوشهر با تاکید بر اینکه تامین آب شهرستان دشتستان از سد رئیسعلی دلواری صورت نمی گیرد، افزود: فقط بخشی از آبشیرین کن سعدآباد از سد رئیسعلی تامین آب می شود و در برنامه ریزی منابع آبی این سد فقط برنامه ریزی برای آبشیرین کن های موضعی که در منطقه ی آبپخش و سعدآباد است در دستور کار قرار گرفته است.

 


چویلی با بیان اینکه از سد رئیسعلی برای تامین آب کشاورزی و نیاز زیست محیطی تالاب حله استفاده می شود، اظهار داشت: در حال حاضر آبشیرین کن سعدآباد که به بهره برداری رسیده است و آبشیرین کن آبپخش که به زودی به بهره برداری می رسد، از این سد تامین آب می شوند