آخرین مطالب

نمایش ،بیطال/کوشیار یزدانی ،برای شرکت در جشنواره استانی تئاتر دشتستان معرفی شد

آفتاب آبپخش، هیات انتخاب یازدهمین جشنواره استانی تئاتر دشتستان پس از بازبینی آثار شش نمایش را بدون در نظر گرفتن اولویت برای شرکت در جشنواره معرفی کرد.

به گزارش آفتاب آبپخش، نمایش های معرفی شده به شرح زیر هستند:

۱- خانه متروک/رضا خضری/بوشهر


۲- بیطال/کوشیار یزدانی/آبپخش


۳- ۱۳۲۱/روح الله خدامی/دیلم


۴- تور/سید مهدی محمدی/دیلم


۵- مبارزه زن ماهیگیر/مجتبی حیدری/برازجان


۶- مراسم قطع دست در اسپوکن/مجتبی ایروان پور/برازجان