آخرین مطالب

11مدرسه از این منطقه و بالغ بر 400 دانش آموز محقق/کارگاه جابرحیان برگزار شد/تصاویر

آفتاب آبپخش،خانم عباس پور مدرس طرح جابر: این نشست طرح جابربن حیان در ایجاد انگیزه و بالا بردن بنیه علمی در قالب رقابت سالم بین دانش آموزان صحبت و به تشریح چگونگی ایجاد انگیزه در دانش آموزان پرداخت.


باقر صمصامی راهبر آموزشی منطقه آب پخش نیز گفت و رابط طرح جابر نیز گفت: مراحل اجرای پروژه های جابر ابن حیان از ابتدا تا انتها پرداخت و به سوالات آموزگاران پاسخ و آنها را راهنمایی کرد و از دانش آموزان و معلمین که در سال قبل در اجرای طرح تلاش نمودند نیز تشکر کردند.

قابل ذکر است در سال تحصیلی جاری 11مدرسه از این منطقه  و بالغ بر 400 دانش آموز محقق در این طرح شرکت کردند.