آخرین مطالب

گرامیداشت روز هوای پاک با حضور رئیس محیط زیست شهرستان دشتستان در آب پخش/گزارش تصویری

آفتاب آبپخش، به مناسبت روز هوای پاک؛ بخشدار آب پخش به همراه رئیس محترم محیط زیست شهرستان دشتستان، فرمانده محترم انتظامی بخش، رییس محترم شورای اسلامی شهر آب پخش و سایر دوستداران محیط زیست و منابع طبیعی با حضور در طبیعت؛ و کاشت چندین نهال  این روز را گرامی داشتند.

هدف از این اجرای این برنامه از دیدگاه بخشدار آب پخش؛ انتقال پیام صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی توسط شهروندان است.
ایشان منابع بکر طبیعی بخش آب پخش را میراث گذشتگان دانست که بخوبی از آن حفاظت نمودند و ما نیز هم اکنون این وظیفه خطیر را بر عهده داریم که محیط زندگی و محیط زیست را بخوبی حفظ و صیانت نماییم و در جهت ترویج این فرهنگ بیش از پیش بکوشیم.