آخرین مطالب

برخورد قاطع با سارقان پنیر درخت نخل در آبپخش/فروش پنیر نخل تا اطلاع ثانوی ممنوع است

آفتاب آبپخش،؛فرماندهی انتظامی و مرکز خدمات جامع سلامت آب پخش از دکه های فروش محصولات درخت نخل در شهر آب پخش بازدید کردند.این اقدام مشترک در راستای پیشگیری از سرقت پنیر نخیلات و حسب تدابیر اندیشیده شده،و پس از هماهنگی های صورت پذیرفته با دستگاه قضایی بوده  و تذکرات لازم انتظامی و بهداشتی به فروشندگان داده شد.


این تذکرات بدین شرح می باشد:

1_تا اطلاع ثانوی و اخذ مجدد دستورات قضایی،به لحاظ بهداشتی و امنیتی فروش پنیر نخل ممنوع بوده و با افراد خاطی برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.

2_کلیه فروشندگان موظف به تهیه دفتری بوده که چنانچه شخصی جهت فروش پنیر نخل به آنان مراجعه نمود،ضمن ثبت کامل مشخصات،مراتب را بعرض فرماندهی انتظامی بخش به قید فوریت برسانند.

3_هیچ یک از فروشندگان و دکه داران حق خرید عمده پنیر نخل از افراد معتاد و دارای سوء شهرت را نداشته و می بایست که مراتب سریعأ به فرماندهی انتظامی بخش و یا پلیس110 اطلاع داده شود.

4_ در صورت تخلف هریک از دکه داران و فروشندگان و سرپیچی ،مراتب کتبا بعرض مقامات محترم قضایی رسیده و اقدامات قانونی صورت خواهد پذیرفت.