آخرین مطالب

بخشنامه جدید جهت حل مشکل سنداراضی آبپخش/افتتاح، بلوار آبپخش _مياندشت دردهه فجر

آفتاب آبپخش،زهرا بازهوائی رئیس اداره راه و شهرسازی  دشتستان اضافه کرد: برای اراضي شهر آبپخش اخيرا از طرف سازمان ملی زمين و مسكن بخشنامه ای آمده و مطرح شده پرونده افرادي كه قبل از سال 1388در اراضي دولتي این شهر ساخت و ساز نموده اند را بررسي و چنانچه فردی مشمول اين قانون باشد تا 250متر مربع از اراضي را به قيمت منطقه اي و مازاد بر آن تا نهايتا 500متر مربع را به صورت كارشناسي روز خریداری کنند.


بازهوائي اضافه کرد: همچنین پرونده ها به جهت ادامه مراحل بعدي به اداره ثبت شبانكاره و نهايتا اداره كل مربوطه ارسال گردد، که تاکنون در اين خصوص افراد زيادي پرونده تشكيل داده و اقدامات لازم در حال انجام است.

رئیس اداره راه و شهرسازی دشتستان تصریح کرد: در دهه فجر سال جاری 6پروژه راه اعم از راه روستايي و حوزه نظارتي افتتاح خواهد شد.

بازهوائي اظهار داشت: با تلاش و پیگیری، امید به اتمام پروژه های راه روستايي شول-جره، تعريض بلوار آبپخش _مياندشت ، راه روستاي سراج آباد, فاز يك دهرود_تنگ ارم, چهل زرعي عجم, فاز يك ورودي برازجان از سمت فلكه شهيد گنجی و مسجد آبرساني برای افتتاح در دهه فجر است.