آخرین مطالب

اکران فیلمهای بر گزیده چهل و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد در منطقه آب پخش

آفتاب آبپخش،معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش منطقه آب پخش سر چشمه نبوغ ، اشتیاق است . هر رویداد ، روش و فرایندی که منتهی به شوق انگیزی در دانش آموزان شود یک فرصت مغتنم آموزشی است.


،معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش منطقه آب پخش از اکران فیلمهای برگزیده چهل و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد در منطقه آب پخش خبر داد.

 علی صمصامی گفت: دیرپاترین جشنواره فیلم آموزشی ، به عنوان یک رویداد غرور انگیز بین المللی در نظام تعلیم و تربیت اسلامی ، بیش از پیش می تواند در بسته های اموزشی متاثر از تحول بنیادین در اموزش و پرورش نقش آفرینی کند.برانگیختن ارزش های فطری زیبا جویی ، حقیقت دوستی و کنجکاوی دانش افزا ، ایجاد  تنوع در محیط یادگیری ، تسهیل و تعمیق محتوا و ملموس نمودن مفاهیم از انتزاعات  تا مشاهدات و تجربه موفق انتقال ارزش های اخلاقی و معارف دینی در فیلم آموزشی این رسانه موثر را برای تربیت نسلی سرافراز در اولویت قرار می دهد.

 صمصامی افزود: روند نو ظهور آموزش ، گویی از غیر رسمی به رسمی و از بازی به جدیت در حال تغییر است .،مسیری که این جشنواره دیری است آن را باور کرده و با کشف هنرمندان و دغدغه مندان این حوزه ، یاری گر و توسعه دهنده فرآیند آموزش شده است. فیلم شوق و انگیزه را در ساحت ارتباط معلم و شاگرد می آورد و زبان هنر به انسان می آموزد چگونه معبود خود را زیباتر و بهتر دوست بدارد و شکر گذار او باشد .

وی همچنین گفت|: فیلمهای برگزیده این جشنواره از روز شنبه 13 لغایت چهارشنبه 17 بهمن ماه در مدارس شهر و روستا به نمایش در خواهد آمد.

صمصامی در پایان گفت: این فیلمها در قالب پویانمایی، داستانی کوتاه و بلند و مستند علمی آموزشی و ساخته دانش آموزان و معلمان فیلمساز و فیلمسازان حرفه ای هستند.