آخرین مطالب

با حضور فرمانداردشتستان،نشست میز خدمت روستای دشتی بخش آب پخش/تصویر

آفتاب آبپخش،در ابتدایی مسئولیتم تمام توانم را جهت رشد،شکوفایی و هرچه بهتر شدن آموزش در منطقه به کار گرفته ام و همیشه توجه ام را به دانش آموزان روستایی بیشتر بوده است زیرا آنها از امکانات شهری محرم هستند.


اکرم پاپری به همراه فرماندار محترم دشتستان، معاون فرماندار، بخشدار بخش آب پخش و سایر مسئولین بخش آب پخش در نشست میز خدت روستای دشتی بخش آب پخش حضور یافت.

رئیس اداره آموزش و پرورش آبپخش اظهار داشت: در ابتدایی مسئولیتم تمام توانم را جهت رشد،شکوفایی و هرچه بهتر شدن آموزش در منطقه به کار گرفته ام و همیشه توجه ام را به دانش آموزان روستایی بیشتر بوده است زیرا آنها از امکانات شهری محرم هستند و از این رو توجه بیشتری در امر آموزش می خواهند.

اکرم پاپری بیان داشت: باید تمام تلاش خود را به کار بگبربم تا این دانش آموزان به رشد و شکوفایی در حد قابل قبول ما برسند. زیرا همین نونهالان عزیر هستند که آینده ساز این مملکت خواهند بود.

پاپری گفت: باید جوری شرایط را به وجود بیاریم که مردم روستا میل به ماندن بیشتر داشته باشند تا مهاجرت به شهر به شهر را داشته باشند. اگر به روستاها توجه نشود رفته رفته روستاها خالی از سکنه خواهند شد اما خوشبختانه دولت تدبیر و امید توجه ای جدی به این موضوعات داشته است.

وی مطرح کرد: باید به مدارس روستایی به بهترین نحوه رسیدگی کنیم تا دانش آموزان روستایی نسبت دانش آموزان شهری احساس کمبود کمتری نسبت به آنها کنند.