آخرین مطالب

با حضور فرماندار دشتستان/افتتاح پروژه های عمرانی درآبپخش انجام شد/تصویر

آفتاب آبپخش،صبح امروز و با حضور فرماندار دشتستان،پروژه های عمرانس آب پخش افتتاح شد.