آخرین مطالب

آغاز عملیات اجرایی برق رسانی به ایستگاه پمپاژ آب کوثر آبپخش

آفتاب آبپخش،نادر تمیمی افزود: از جمله پروژه های شاخص افتتاحی ساختمان اداری مدیریت امور 2 برق بوشهر، برق رسانی به روستای بدون غربه شهرستان جم و تقاطع بی بی حکیمه دیلم است.


مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در این آیین گفت: از مجموع پروژه های یاد شده 13 طرح با 366 میلیارد و 317 میلیون ریال افتتاحی است.
نادر تمیمی افزود: از جمله پروژه های شاخص افتتاحی ساختمان اداری مدیریت امور 2 برق بوشهر، برق رسانی به روستای بدون غربه شهرستان جم و تقاطع بی بی حکیمه دیلم است.
وی ادامه داد: همچنین همزمان عملیات اجرایی 20 پروژه نیز با 277 میلیارد و 200 میلیون ریال آغاز شد.
تمیمی یادآور شد: از مجموعه پروژه های شاخصی که عملیات اجرایی آنها آغاز شده فیدر بندی و توسعه ایستگاه مرکزی برق بوشهر، برق رسانی به ایستگاه پمپاژ آب کوثر آبپخش، روستاهای حسین آباد پناهی و شهرستان دشتستان و حسین میری شهرستان دشتی است.
وی اظهار داشت: برای تحقق اهداف صنعت برق پروژه های اجرایی در بحث توسعه و بهینه سازی برق استان تاثیر گذار است.
تمیمی افزود: در این ارتباط سعی می شود میزان خاموشی مشترکان بوشهری در تابستان فرارو به حداقل و شاید هم بدون خاموشی باشند.
ساختمان مدیریت امور 2 برق بوشهر که در این آیین افتتاح شد به نام علیباش ماهینی به عنوان شهید صنعت برق در استان بوشهر نام گذاری شد.