آخرین مطالب

با همکاری پژوهش سرای دانش آموزشی: مسابقات سازه های چوبی در آبپخش برگزار شد

آفتاب آبپخش: با حضور کارشناس پرورشی، کارشناس قرآن و عترت، مدیر پژوهش سرای نخبگان آب پخش با همکاری مدرسه غیر دولتی طوبی مسابقه سازه های چوبی برگزار گردید.


این مسابقه برای اولین بار در منطقه آب پخش با همکاری پژوهش سرای نخبگان آموزش و پرورش منطقه آب پخش و دبستان طوبی در دو تیم برگزار گردید

گفتنی است در پایان این مسابقه به رسم یادبود هدایایی اهدا گردید.