آخرین مطالب

با حضور استاندار، بهره برداری از کلید خانه جدید ایستگاه فوق توزیع برق منطقه آبپخش/تصویر

آفتاب آبپخش،  پروژه بهره برداری از کلید خانه جدید ایستگاه فوق توزیع برق منطقه آبپخش نیز با 35 میلیارد ریال اعتبار با 21 دستگاه کلید 20 کیلوولت با هدف کاهش خاموشی، افزایش پایداری شبکه و توسعه ایستگاه برق به بهره برداری رسید.