آخرین مطالب

مسابقات دو 80 متر، 100متر، 200متر ، پرش با طول و پرتاب وزنه در منطقه آب پخش برگزار شد

آفتاب آبپخش، مسابقات دو 80 متر، 100متر، 200متر ، پرش با طول و پرتاب وزنه در منطقه آب پخش برگزار شد.


معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش گفت:  در این دوره از مسابقات که با حضور دانش‌آموزان در سه رشته دوی 100 متر، 200 متر، 800 متر، پرتاب وزنه و پرش طول با حضور 4 تیم از مدارس مسابقات دو ومیدانی ویژه دانش آموزان پسر متوسطه دوره اول آب پخش برگزار گردید.

علی صمصامی اظهار داشت:  شناسایی و هدایت استعداد ها بالقوه ورزشی دانش آموزان، ایجاد رقابت ورزشی سالم در مدارس، ترویج ورزش در بین دانش آموزان و انتخاب تیم های  برتر مسابقات دو ومیدانی جهت شرکت در مسابقات را از مهمترین اهداف برگزاری این مسابقات برشمرد

صمصامی عنوان کرد:  تیم مدرسه علامه طباطبایی مقام اول را کسب کرد و مقام دوم مشترک به تیم مدارس امام خمینی و سید احمد خمینی رسیده است مقام سوم را نیز تیم مدرسه سما به دست آورده است.