آخرین مطالب

۳۵ میلیون متر مکعب آب باران پشت سد رئیسعلی دلواری دشتستان ذخیره شد

آفتاب آبپخش،مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر با اشاره به بارش مطلوب باران در دو روز گذشته گفت: بارش باران در دو روز گذشته سبب ذخیره شدن ۳۵ میلیون متر مکعب آب در پشت سد رئیسعلی دلواری در شهرستان دشتستان شد.

شاهپور رجایی با بیان اینکه بارندگی‌های اخیر ظرفیت آبگیری سدهای استان بوشهر را افزایش داد اظهار داشت: بارندگی‌های دو روز گذشته  سبب  پرآب شدن سدهای مختلف و آبگیرها ی استان بوشهر شد دبی آبگیری رودخانه‌ها افزایش قابل توجهی یافت.

وی از ذخیره سازی آب در سد رئیسعلی دلواری خبر داد و بیان کرد: در بارندگی دو روز گذشته سد رئیسعلی دلواری نقش مهمی در کنترل سیلاب‌ها و روان‌ آبهای نقاط بالادستی استان داشت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر با بیان اینکه 35 میلیون متر مکعب آب باران  در سد مخزنی رئیسعلی دلواری ذخیره شد تصریح کرد: با ذخیره سازی 35 میلیون متر مکعب آب باران در سد رئیسعلی دلواری میزان ذخیره آب در این سد از 165 میلیون متر مکعب به 200 میلیون متر مکعب افزایش یافت.

رجایی از آبگیری سد تنگ‌ارم در دشتستان خبرداد و گفت: در بارندگی‌های اخیر 4.2 میلیون متر مکعب آب در مخزن سد تنگ‌ارم دشتستان ذخیره سازی شد و با این میزان آبگیری در مخزن آن، امید تازه‌‌ای برای ذخیره سازی بخشی از روان‌آبهای استان بوشهر ایجاد کند.

وی با اشاره به افزایش حجم ذخیره سازی در سد سنا افزود: قرارداد افزایش ظرفیت سد سنا در اردیبهشت 1397 منعقدو در 21 بهمن  امسال بهره‌برداری شد و حجم مخزن از 600 هزار به 1.2 میلیون متر مکعب افزایش یافت و در بارندگی 22 بهمن به طور کامل آبگیری شد.


مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهراز آبگیری سدهای تغذیه مصنوعی استان بوشهر خبر داد و خاطر نشان کرد: سدهای تغذیه مصنوعی با حجم آبگیری  مطلوب در بارندگی‌های دو روز گذشته توانست روان‌های بارندگی را کنترل و در خود ذخیره و بخشی هم برای تقویت سفره‌های زیرزمینی منتقل کند.