آخرین مطالب

جلسه مدیریت ستاد بحران در بخش آب پخش برگزارشد/تصویر

آفتاب آبپخش، جلسه ستاد مدیریت بحران بخش آب پخش با  دستور کار مبارزه با ملخ مهاجر با مدیریت بخشدار و اعضا در سالن اجتماعات آموزش و پرورش تشکیل گردید.

در ابتدا جلسه مهندس تنگ ارمی بخشدار آب پخش به بیان قوانین اجرای حاکم  بر مدیریت بحران در سطح آب پخش پرداختند و در ادامه  به نقش جهاد کشاورزی، شهردار، شورای اسلامی شهر و روستا در مبارزه با ملخ، و بر همکاری، و تعامل بیش از پیش آنها با هم و سایر دستگاها اجرایی، با هماهنگی دبیر خانه ستاد مدیریت بحران تاکید نمودند.
مهندس شفیعی رئیس مرکز جهاد کشاورزی آب پخش نیز با بیان خصوصیات زیست شناسی ملخ عنوان کرد حشره ملخ یکی از گونه های مخرب مزارع و نخیلات ... محسوب می شود که لازم است همه عوامل اجرایی  نسبت به مقابله با این حشره خطرناک بسیج شوند.