4 مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی در شهر آب پخش در نظر گرفته شده است
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش

آخرین عناوین

آفتاب آبپخش، اکرم پاپری افزود:4 مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی در شهر آب پخش در نظر گرفته شده است که یک مدرسه در طرح الف و 3 مدرسه نیز در طرح ب قرار گرفته است

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه آب پخش نیز با اشاره به هماهنگی های انجام شده برای استقبال از مهمانان نوروزی اظهار داشت:نشست های مختلفی با همکاران داشته و موارد لازم جهت استقبال و اسکان متذکر شده ایم.
اکرم پاپری افزود:4 مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی در شهر آب پخش در نظر گرفته شده است که یک مدرسه در طرح الف و 3 مدرسه نیز در طرح ب قرار گرفته است.