آخرین مطالب

پاسخ به اظهارات نماینده دشتستان مبنی بر 20 میلیاردتومان برای کنارگذر آبپخش

آفتاب آبپخش: وی با بیان اینکه جزییات پروژه های افتتاحی و در شرف آغاز برای این سفر به موقع اطلاع رسانی می شود، اظهار داشت: به دلیل روزهای پایانی سال، سفر رییس جمهور به استان یک روزه است و دیدار عمومی با مردم کنگان، آغاز و افتتاح چند پروژه توسعه ای برخی از این برنامه های این سفر است.


(درباره اظهارات سعادت نماینده دشتستان مبنی بر اینکه 20 میلیاردتومان برای کنارگذر آبپخش از وزارت راه گرفته ولی معاون عمرانی آن را در پروژه دیگری اختصاص داده) هم آقای سعادت و هم ما در این خصوص پیگیری داشته ایم، ولی آنچه تاکنون اختصاص یافته کمتر از 3 میلیاردتومان بوده و پیگیر هستیم که مابقی اعتبارات تخصیص یابد. قطعا این پروژه هم به سرانجام می رسد و یکی از برنامه های ما برای سفر قریب الوقوع دولت است.