آخرین مطالب

اولین اقامتگاه بومگردی در روستا چم درواهی ،آب پخش افتتاح شد /تصاویر

آفتاب آب پخش، ساخت اقامتگاه بومگردی در روستای چم درواهی توسط دو کارآفرین برتر شهر آب‌پخش جناب آقای عباس پی خسته و سرکار خانم امینه شمسی ساخت شده است.


دكتر رستمى مديركل سرمايه گذارى استاندارى  مهندس ميلكى مسئول جذب سرمايه  مهندس يزدانپناه كارشناس دفتر سرمايه گذارى مهندس آذرپرا مسئول كميته گردشگرى و سرمايه گذارى زراعت گر معاون فرماندارو همچنین مسولان شهرآب پخش ومردم محلی حضور داشتند