آخرین مطالب

5 مرکز برای خرید گندم مازاد کشاورزان استان بوشهر فعال شد/مکان،زمان

آفتاب آب پخش، مدیرشرکت غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر گفت: پنج مرکز در این استان کار خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان را آغاز کردند.

محمد هاشمی افزود: این مراکز خرید شامل مجتمع انبارهای چغادک، سیلوی برازجان، کارخانه های آرد گندم ریز دشتستان و الزهرا و خلیج فارس دشتی است.
وی یادآور شد: پیش بینی می شود امسال 120 هزار تن گندم از کشاورزان در استان بوشهر خریداری شود این درحالی است که پارسال 16 هزار تن گندم مازاد برمصرف کشاورزان توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی خریداری شد.
هاشمی گفت: در زمان حاضر بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل انتخاب شده است.
وی یادآور شد: مراکز خرید گندم در استان بوشهر از ساعت 7:30 صبح تا 17:30 بعد از ظهر آماده تحویل گندم از کشاورزان هستند.