دیدار تدارکاتی مدرسه فوتبال پارس آب پخش،مدارس های فوتبال اتحاد فاریاب وکانون تنگ ارم/تصویر
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش

آخرین عناوین

آفتاب آب پخش، مدرسه فوتبال پارس مورخ 8فروردین ماه به اردوی مسابقات تنگ ارم رفت،تا در رده سنی زیر۱۲ مدارس های فوتبال اتحاد فاریاب و کانون تنگ ارم بازی کرد:


*نتایج مسابقات به شرح ذیل می باشد*

🔷مدرسه فوتبال پارس آبپخش 1
🔶مدرسه فوتبال اتحاد فاریاب 0 
🔷مدرسه فوتبال پارس آبپخش 4
🔶مدرسه فوتبال کانون تنگ ارم 4
صادقی افزود،سیصد مسابقات بیرون و استانی و کشوری را کسب نمایم لذا همه ی سعی و تلاش هایم را خواهم کرد تا این استعداد های شهر عزیزم آبپخش را در استان و بویژه کشور شکوفاه کنم،از مسولین محترم شهر خواهش میکنم در زمینه ورزش بیشتر حمایت شود، همه ی مردم استان میدانند که آبپخش در سطح فوتبال برتر و برترین هستند لذا متاسفانه در شهر آبپخش مسئولی پیدا نمیشود که دلسوز و به فکر باشد