آخرین مطالب

دیدار تدارکاتی مدرسه فوتبال پارس آب پخش،مدارس های فوتبال اتحاد فاریاب وکانون تنگ ارم/تصویر

آفتاب آب پخش، مدرسه فوتبال پارس مورخ 8فروردین ماه به اردوی مسابقات تنگ ارم رفت،تا در رده سنی زیر۱۲ مدارس های فوتبال اتحاد فاریاب و کانون تنگ ارم بازی کرد:


*نتایج مسابقات به شرح ذیل می باشد*

🔷مدرسه فوتبال پارس آبپخش 1
🔶مدرسه فوتبال اتحاد فاریاب 0 
🔷مدرسه فوتبال پارس آبپخش 4
🔶مدرسه فوتبال کانون تنگ ارم 4
صادقی افزود،سیصد مسابقات بیرون و استانی و کشوری را کسب نمایم لذا همه ی سعی و تلاش هایم را خواهم کرد تا این استعداد های شهر عزیزم آبپخش را در استان و بویژه کشور شکوفاه کنم،از مسولین محترم شهر خواهش میکنم در زمینه ورزش بیشتر حمایت شود، همه ی مردم استان میدانند که آبپخش در سطح فوتبال برتر و برترین هستند لذا متاسفانه در شهر آبپخش مسئولی پیدا نمیشود که دلسوز و به فکر باشد