آخرین مطالب

31میلیون و 812 هزار لیتر بنزین در بوشهر مصرف شد

آفتاب آب پخش- مدیرشرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر گفت: در تعطیلات نوروز امسال 31میلیون و812 هزار لیتر بنزین در این استان مصرف شد.

براساس آمارهای موجود میانگین مصرف روزانه بنزین درنوروز امسال در استان بوشهر 2 میلیون و 120هزار لیتر اعلام شده است.
وی بیان کرد: این میزان مصرف بنزین نسبت به مصرف یک میلیون و 700 هزار لیتر در روزهای عادی 20 درصد افزایش نشان می دهد.
نیک تاج درباره مصرف سی ان جی در استان بوشهر گفت: در تعطیلات نوروز امسال سه میلیون و 195هزار مترمکعب سی ان جی در این استان مصرف شده است.
وی بیان کرد: براساس آمارها میانگین مصرف روزانه سی ان جی در تعطیلات نوروزی در استان بوشهر روزانه 213 هزار مترمکعب است که نسبت به مصرف 174هزار مترمکعب در روزهای عادی 22 درصد افزایش نشان می دهد.
مدیرشرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر گفت: درزمان حاضر 66جایگاه عرضه بنزین و 35 جایگاه سی ان جی در استان بوشهرفعال است.