جمع آوری کمک به سیل زدگان در دبستان شهید صمصامی آبپخش/تصاویر
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش

آخرین عناوین

آفتاب آبپخش، اسماعیل شیخی مدیر دبستان شهید صمصامی در گفوگویی بیان داشت، 27 جعبه خرما 10 کیلویی ،10کارتن 3 سه کیلویی،2کارتن 15کیلویی و....... خبرداد