آخرین مطالب

جمع آوری کمک به سیل زدگان در دبستان شهید صمصامی آبپخش/تصاویر

آفتاب آبپخش، اسماعیل شیخی مدیر دبستان شهید صمصامی در گفوگویی بیان داشت، 27 جعبه خرما 10 کیلویی ،10کارتن 3 سه کیلویی،2کارتن 15کیلویی و....... خبرداد