آخرین مطالب

بانو کارآفرین آب پخشی که برای زمینه‌های مختلف، برای زنان اشتغال ایجاد می‌کند + فیلم

آفتاب آبپخش،یک زن کارآفرین در شهرستان دشتستان  شهر آب پخش، در زمینه‌های مختلف فعالیت دارد و برای افراد زیادی اشتغال ایجاد کرده است.


 

 یک زن کارآفرین در شهرستان دشتستان شهر آب پخش، در زمینه‌های مختلف مانند حصیربافی و خیاطی، فعالیت مستمر دارد و تا کنون توانسته برای ۱۵ تن به صورت مستقیم و ۱۰ تن به صورت غیر مستقیم، اشتغال ایجاد کند.

 
00:00 02:39