آخرین مطالب

اسیدی شدن آب رودخانه دشتستان صحت ندارد

آفتاب آب پخش،مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: اسیدی بودن آب رودخانه تلخاب رود شور در شهرستان دشتستان این استان صحت ندارد.

قلی نژاد روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پس از انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر اسیدی شدن آب این رودخانه اداره محیط زیست شهرستان دشتستان مامور سرکشی به این رودخانه اعزام کرد که پس از بررسی ها کیفیت آن مطلوب ارزیابی شد.
وی بیان کرد: حساسیت شهروندان نسبت به محیط پیرامون خود بسیار ستودنی و قابل ستایش است و بی شک محیط زیست استان این دغدغه مندی را ارج می نهاد با این حال شهروندان در انعکاس خبرها و تصاویر از محیط پیرامون خود، بادقت بیشتر و مسئولانه تراقدام کنند.
صادق پورسالم رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان نیز گفت: این رودخانه به عنوان یکی از سرشاخه های رودخانه شاپور در بازدید صورت گرفته دبی بسیار خوبی داشته و کیفیت آب رودخانه نیز مطلوب ارزیابی شده است.