آخرین مطالب

دور اول آبیاری نخلیلات «آبپخش» از اول اردیبهشت ماه انجام می‌شود

آفتاب آب پخش،مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر گفت: دور اول آبیاری بیش از یک میلیون اصله نخل آبپخش از اول اردیبهشت ماه آغاز می‌شود.


مدیر عامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان بوشهر با بیان اینکه این طرح به منظور آبیاری بیش از یک میلیون اصله نخل در شبکه آبپخش با دبی 8000 لیتر درثانیه آغاز می‌گردد افزود: این شرکت در سال جدید تمام سعی و اهتمام خود را معطوف بر نظارت دقیق بر توزیع عادلانه آب و جلب رضایت باغداران خواهد داشت.


وی هم‌فکری و مشارکت باغداران در راستای استفاده بهینه از منابع آب استان بوشهر و همکاری در جهت توزیع عادلانه آب باتوجه به محدودیت منابع آبی استان را لازم وضروری دانست و افزود: برای آغاز آبیاری نخیلات شبکه آبپخش در سال جدید همچون گذشته به همکاری و تعامل باغداران نیاز داریم.

موسوی بیان کرد: شروع دور جدید آبیاری ادامه روند دور آبیاری قبلی است که بر اساس الگوی آبیاری می‌بایست هر یک‌صد اصله نخل 4 ساعت با دبی عرفی 200لیتر در ثانیه آبیاری گردد.
 
مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان بوشهر از کشاوزران خواست نسبت به  لایروبی کانال‌ها و انهار درجه 3و4 اقدام نمایند.با توجه به سیلاب‌های اخیر واحتمال ایجاد خسارت‌های جانی و مالی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی از تجاوز به حریم کانال‌ها خودداری نمایند.

 موسوی عنوان کرد: این شرکت درقبال آبیاری نخیلات غیر مجاز مسئولیتی نداشته و این امر اکیدا ممنوع می‌باشد. آب تخصیصی صرفا جهت آبیاری نخیلات مجاز شبکه آب پخش خواهد بود.