آخرین مطالب

نشست امام جمعه برازجان باجوانان نخبه /بانوی آب پخشی قهرمانان تیراندازی کشورتجلیل شد

آفتاب آب پخش،به مناسبت هفته جوان دیدار جوانان نخبه ورزش دشتستان با امام جمعه برازجان با حضور کمارج حاجی رئیس اداره ورزش واز بانوی آب پخشی نوشین پی خسته از قهرمانان تیراندازی کشور تجلیل شد


در این دیدار صمیمانه امام جمعه برازجان به اهمیت توجه ویژه به مباحث مربوط به جوانان پرداختند و در ادامه رئیس اداره ورزش و جوانان دشتستانضمن ارائه گزارشی از وضعیت فعالیت های جوانان از تجهیز خانه جوانان دشتستان خبر داد.

در پایان از جوانان برتر شهرستان دشتستان تقدیر شد.