آخرین مطالب

سرپرست شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر تعیین شد

آفتاب آب پخش،با ابلاغ حکمی از سوی مهندس حاج رسولیها، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، حسین باشی زادگان به عنوان سرپرست شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر تعیین شد.


با ابلاغ حکمی از سوی مهندس حاج رسولیها، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، حسین باشی زادگان به عنوان سرپرست شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر تعیین شد.

 

 

در قسمتی از این حکم آمده است: “توجه و اهتمام به پیشبرد برنامه ها و اهداف بخش آب و خدمت رسانی به مردم شریف آن منطقه با همکاری مجموعه مدیران و کارکنان شرکت و تعامل با دستگاه های اجرایی استان در چارچوب فرآیند اساسنامه مورد انتظار خواهد بود.”

 

 

از سوابق مدیریتی باشی زادگان می توان به مدیریت اداره حقوقی شرکت آب منطقه ای بوشهر، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر، معاونت برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای بوشهر و دو دوره به عنوان معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی و معاونت حفاظت بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر اشاره کرد.

 

وی از بدو تاسیس شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر تا کنون به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره مشغول به فعالیت بوده و همچنین سابقه مدیرکلی اداره کل کار و اموراجتماعی استان را نیز در کارنامه خود دارد.

گفتنی است با اتمام حکم مسئولیت مدیرعاملی مهندس شاهپور رجایی، وی به عنوان مدیرکل دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو منصوب گردید.