آخرین مطالب

عیادت سرپرست فرمانداری دشتستان و مدیر کل تعاون, کار و رفاه اجتماعی بوشهر از مرتضی انوشه

آفتاب آب پخش،مرتضی انوشه شاعر و نویسنده کتابهایی چون: نام آوران فوتبال برازجان, کرامت امام زادگان دشتستان و خدا, شاه, میهن می باشد که حدودا از دوماه پیش در بستر بیماری است.


صبح یکشنبه هشتم اردیبهشت ۹۸, سرپرست فرمانداری دشتستان به همراه مدیر کل تعاون, کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر و رئیس اداره تعاون, کار و رفاه اجتماعی دشتستان از  کارگر نویسنده مرتضی انوشه که در بیمارستان شهدای خلیج فارس بستری است, عیادت کردند. 
 
شایان ذکر است که مرتضی انوشه شاعر و نویسنده کتابهایی چون: نام آوران فوتبال برازجان, کرامت امام زادگان دشتستان و خدا, شاه, میهن می باشد که حدودا از دوماه پیش در بستر بیماری است.