آخرین مطالب

۱۰ کارگروه تخصصی برای برگزاری رزمایش پرتوی بوشهر تشکیل شد

آفتاب آب پخش،جانشین قرارگاه پرتوی استان بوشهر با اشاره به برگزاری این رزمایش در ۱۲ اردیبهشت گفت: برای برگزاری رزمایش پرتوی ۱۰ کارگروه تخصصی در استان بوشهر تشکیل شده است.

علی رزمجو  ظهر امروز در نشست شورای پدافند غیرعامل و قرارگاه پرتوی استان بوشهربا اشاره به برگزاری رزمایش پرتوی در جوار نیروگاه اتمی بوشهر اظهار داشت: ارتقاء سطح آموزش برای مقابله با حوادث پرتوی در جوار نیروگاه اتمی بوشهر از اهداف مهم رزمایش است.

وی، نیروی انسانی و تجهیزات را دو عامل مهم در موفقیت رزمایش دانست و تصریح کرد: آموزش و آمادگی همگانی برای مقابله با عملیات روانی دشمن باید مورد توجه ویژه در رزمایش پرتوی قرار بگیرد.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهربا بیان اینکه قرارگاه اصلی رزمایش پرتوی در استانداری بوشهر و هفت منطقه دیگر است خاطر نشان کرد: با فعال شدن قرارگاه تاکتیکی، کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف تشکیل شد.

سردار رزمجو با بیان اینکه 10 کارگروه در رزمایش پرتوی  بوشهر تشکیل شده است گفت: 9 کارگروه برای رزمایش یاد شده طراحی شده بود که با افزوده شدن کارگروه قضایی به 10 کارگروه افزایش یافت.

وی با بیان اینکه برای رزمایش پرتوی سناریو لازم  تهیه و تدوین شده است افزود: در اجرای این رزمایش عملیات‌های گوناگون تدارک دیده شده که پس از رصد انتشار آلودگی و پایش آن ، محصور سازی، نظم و امنیت عمومی، نمونه برداری و رفع آلودگی تجهیزات انجام می‌شود.

جانشین قرارگاه پرتوی استان بوشهر با اشاره به برگزاری این رزمایش در 12 اردیبهشت تصریح کرد: اسکان اضطراری و امداد و نجات، انتقال و درمان تحت فرماندهی متمرکز تا عادی سازی شرایط، رزمایش پرتوی ادامه می‌یابد.

سردار رزمجو با بیان اینکه در این رزمایش تمامی تجهیزات و امکانات لازم و پیشرفته بکار برده می‌شود تصریح کرد: ارزیابی در مورد اقدامات صورت گرفته رزمایش و بررسی لازم در زمینه اسکان اضطراری یک‌هزار نفر در رزمایش پرتوی انجام شده است.