آخرین مطالب

زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی دربخش آب پخش توسعه می‌یابد

آفتاب آب پخش،شهر آبپخش با بیست و سه هزار نفر جمعیت از بزرگ‌ترین بخش‌های استان محسوب شده و شاهد مراجعات دیگر بخش‌ها به مرکز خدمات جامع سلامت آبپخش هستیم، همچنین ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با استقرار تجهیزات استاندار شده، پزشک و دندانپزشک به نحو مطلوبی در حال انجام است.


قائم‌مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در برنامه‌ریزی از دستور توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در بخش‌  آبپخش توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خبر داد.

دکتر حسین دارابی افزود: توسعه زیرساخت‌های حوزه بهداشت و درمان در شهرستان دشتستان و تجهیز آن‌ها به جدیدترین تجهیزات پزشکی و بهداشتی  باهدف افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت و ارائه خدمات با کیفیت بوده است.
وی تصریح کرد: شهر آبپخش با بیست و سه هزار نفر جمعیت از بزرگ‌ترین بخش‌های استان محسوب شده و شاهد مراجعات دیگر بخش‌ها به مرکز خدمات جامع سلامت آبپخش هستیم، همچنین ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با استقرار تجهیزات استاندار شده، پزشک و دندانپزشک به نحو مطلوبی در حال انجام است.
قائم‌مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در برنامه‌ریزی گفت: دسترسی عادلانه به خدمات سلامت در بخش‌ها از اولویت‌های دانشگاه بوده و توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی می‌تواند دسترسی مردم به خدمات را آسان‌تر و باکیفیت‌تر کند که رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بر این مهم تاکید داشته و آن را در دستور کار قرار داده است.
وی تصریح کرد: مسئولین این بخش‌ها به‌عنوان متولیان سلامت می‌توانند گام بسیار موثری در توسعه زیرساخت‌های بهداشتی برای مردم خود برداشته و در سایه همکاری و همدلی می‌توانیم بهترین خدمات را در این بخش‌ها به مردم ارائه دهیم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به بار مراجعات این مرکز، فضای فیزیکی پایگاه سلامت ضمیمه برای ارائه خدمات باکیفیت به دلیل کمبود فضا مطلوب نبوده و با هماهنگی‌های صورت گرفته با معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه، مقررشده فضایی برای ایجاد یک پایگاه سلامت بر اساس استانداردهای موجود طراحی و احداث آن در دستور کار قرار گیرد.