آخرین مطالب

توسعه فضای فیزیکی پایگاه‌های بهداشتی بر عملکرد بهورزان تأثیر مستقیم دارد

آفتاب آب پخش، توسعه فضاهای فیزیکی مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه سلامت شهر آبپخش، پایگاه سلامت بهرام‌آباد، خانه بهداشت چم تنگ و میاندشت در دستور کار قرار گرفته است و با تأمین اعتبارات این بخش و با همکاری شهرداری شورای اسلامی شهر، اقدامات مناسبی انجام خواهد گرفت.


رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان نیز در بازدید از خانه‌های بهداشت بخش آبپخش گفت: بهره‌وری و رضایت کارکنان تحت تأثیر تغییرات محیط فیزیکی کار است و تأثیر اندازه فضای مورد استفاده در ارایه خدمات را با پوشش بیشتر خدمت یا تأثیر فیزیکی کار را بر کارایی و بهره‌وری کارکنان گزارش کرده‌اند.
ماریا خویش دوست تأکید کرد: فضا و چیدمان لوازم بر عملکرد خانه بهداشت تأثیر بسزایی دارد و بر اساس طرح نظام سلامت تمامی خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های بهداشتی باید متناسب با جمعیت خود از فضای فیزیکی مناسبی برخوردار باشند.

علی تنگ ارمی افزود: بخشداری نیز به عنوان یکی از متولیان سلامت در کنار حوزه بهداشت و درمان شهرستان، تمام تلاش خود را در راستای ارایه خدمات بهداشتی و درمانی انجام می‌دهد.
بخشدار  آبپخش در بازدید از خانه‌های بهداشت  این بخش، بر توسعه و مناسب‌سازی فضاهای فیزیکی تأکید کرد.
تنگ ارمی تصریح کرد: ما بر این باوریم که تأمین سلامت جامعه فقط بر عهده یک نهاد یا سازمان نیست و تمامی نهادها بر اساس تأثیرگذاری خود در جامعه  در بسترسازی و به دست آوردن امنیت و سلامت سهیم هستند.

بخشدار آبپخش خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای فیزیکی مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه سلامت شهر آبپخش، پایگاه سلامت بهرام‌آباد، خانه بهداشت چم تنگ و میاندشت در دستور کار قرار گرفته است و با تأمین اعتبارات این بخش و با همکاری شهرداری شورای اسلامی شهر، اقدامات مناسبی انجام خواهد گرفت.