آخرین مطالب

شهروندان نسبت به حفر چاه های جذبی در منازل خود اقدام کنند

آفتاب آب پخش،حسین حسن پور  اظهار داشت:شهروندان نقش بسیار مهمی در حراست و نگهداری از محیط زیست شهری و زیباتر شدن شهر دارند. حسن پور افزود:خوشبختانه شهروندان عزیز آب پخشی،فرهنگ شهرنشینی را رعایت کرده و همراه شهرداری هستند. وی از نظافت عمومی سطح شهر در دو نوبت صبح وعصر....


حسن پور افزود:خوشبختانه شهروندان عزیز آب پخشی،فرهنگ شهرنشینی را رعایت کرده و همراه شهرداری هستند.

وی از نظافت عمومی سطح شهر در دو نوبت صبح و عصر خبر داد و افزود:نیروهای زحمتکش واحد خدمات شهری در دو نوبت صبح و عصر اقدام به نظافت بلوارها و معابر عمومی و پر رفت و آمد سطح شهر می نمایند.

مدیر واحد خدمات شهری شهرداری آب پخش با انتقاد از رهاسازی آب فاضلاب برخی از شهروندان در کوچه ها ابراز داشت: این موضوع به زیبایی شهر لطمه می زند و عوارض بهداشتی برای شهروندان دارد و خواهشمندیم شهروندان گرامی نسبت به حفر چاه های جذبی در منازل خود اقدام نمایند.