آخرین مطالب

رئیس جدید اداره آبیاری رودخانه دالکی در بخش سعدآباد منصوب شد/عکس

به گزارش آفتاب آب پخش، حسین محمد زاده به عنوان سرپرست اداره آبیاری رودخانه دالکی در بخش سعدآباد منصوب شد.


در این مراسم سید مهدی موسوی مدیرعامل شبکه های  آبیاری وزهکشی استان بوشهر   از زحمات سید محمد حسن مهدوی رئیس سابق اداره آبیاری رودخانه دالکی در بخش سعدآباد تقدیر کرد و طی حکمی حسین محمد زاده را به عنوان سرپرست اداره آبیاری رودخانه دالکی در بخش سعدآباد منصوب کرد.


شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری وزهکشی استان بوشهر متولی توزیع آب درشبکه های آبیاری و زهکشی استان بوده که شبکه های آبیاری آب پخش وایستگاه پمپاژ کلل، شبکه آبیاری رودخانه دالکی در بخش سعدآباد و ایستگاه پمپاژ نخلستان، ایستگاه پمپاژ وحدتیه، ایستگاه پمپاژ دهقاید، شبکه آبیاری شبانکاره وشبکه آبیاری تنگستان از شبکه های تحت پوشش ومدیریت این شرکت هستند.