آخرین مطالب

تقدیر رییس شبکه بهداشت و درمان دشتستان، از رئیس آموزش و پرورش منطقه آبپخش

آفتاب آب پخش، ماریا خویش‌دوست در نشست‌ با رئیس آموزش پرورش منطقه  آبپخش اظهار کرد:  بخش عظیمی از جمعیت کشور را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند و به همین سبب سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آنان تضمین‌کننده سلامت حال و آینده جامعه است و توجه به بهداشت این گروه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.


یش‌دوست تصریح کرد:  بیش از بیست و سه هزار از دانش‌آموزان شهرستان دشتستان از گروه سنی نوجوانان هستند، به دلیل کامل نشدن مهارت‌ها و شرایط سنی، آسیب‌پذیر و از مهم‌ترین گروه‌های در معرض خطر حوادث، سوانح و نیز خشونت هستند و با اجرای برنامه‌های ارتقای سلامت در نوجوانان، می‌توانیم رفتارهای بهداشتی در این سنین را پایه‌گذاری و نهادینه کنیم.
  وی با اشاره به برنامه سفیران سلامت دانش‌آموزی گفت: دانش‌آموزان چون در سن فراگیری هستند، قادرند آموزش‌های بهداشتی را به خوبی بیاموزند، بکار گیرند و به خانواده و اجتماع انتقال دهند.   
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان اظهار کرد: واحد سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس یکی از واحدهای مهم شبکه بهداشت و درمان  است که هدف تأمین، حفظ و ارتقای سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی جوانان، نوجوانان و     دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی و تقویت مدیریت نظام ارایه خدمات سلامت به گروه سنی جوانان و نوجوانان را بر عهده     دارد.
کارشناس مسئول واحد نوجوانان، جوانان و مدارس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان در این نشست‌ها گفت: برنامه سلامت مدارس از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای در ارتقای سطح سلامت دانش‌آموزان و جامعه برخوردار است.
لیلا نامی‌نظری با تأکید بر انجام مراقبت‌های نوجوانان گفت: ارجاع و معرفی دانش‌آموزان مشکوک به افسردگی و سوء‌تغذیه به  کارشناسان سلامت روان و تغذیه مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت  به ارتقای سلامت دانش‌آموزان کمک می‌کند. 
در این نشست‌ها رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان، ضمن قدردانی از تعامل و همکاری ادارات آموزش و پرورش شهرستان در اجرای برنامه‌های مشترک  بهداشتی و آموزشی، با اهدای لوح یادبود تقدیر کرد.